آلفاباکستست خود شناسی پاورپوینت

تست خود شناسی پاورپوینت

پاسخها روشنگر خواهند بود صادق باشید و پاسخها را پیشتر از جواب دادن نبینید ذهن همانند چتر میماند وقتی خوب كار میكند كه كاملا باز شود تقلب نكنید

دانلود تست خود شناسی پاورپوینت

روانشناسی 
تست خود شناسی 
دانلود تست 
دانلود آزمون 
تست های روانشناسی
دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایل zip
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18


اعتقاد ات تبتی ها به شناخت درون بسیار جالب است

تا جایی كه اگر كسی زمان تولد خود را بدقت حتی به ساعت و ثانیه بداند

تسلسل روح وی را در كالبد ها ی گذشته و آینده تشخیص خواهند داد.


این ؛ یكی از آزمونهای دلای لاما( از كاهنان برجسته آنهاست ) است

برای این آزمون زمان بگذارید


از آن لذت خواهید برد


 دلای لاما توصیه میكند كه آن را بخوانید چرا كه برایتان مفید است

دانلود تست خود شناسی پاورپوینت


بهارفایل
منبع این نوشته : منبع
فایل ,شناسی پاورپوینت